Meny
  Humtankar

Samverkansideologin

Humtank släppte nyligen rapporten Forskningsförmedling: en humanistisk paradgren som handlar om vikten av och förutsättningarna för att den kunskap som produceras på lärosätena kommer samhället till del. Under hösten och våren publiceras inlägg som anknyter till rapporten. Kristian Petrov, medlem i Humtank och lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet, reflekterar över förmedling och samverkan i en ideologisk…

  Humtankar

Policyparadoxen: Strategiskt tänkande för humaniora i granskningssamhällets tidevarv

Produktionen av visionsdokument, utvärderingar och rapporter är en hörnsten i det globala granskningssamhället. Motiven till den ökade dokumentationen är transparens och effektivisering, men också profilering – där företag och organisationer söker förädla sina varumärken i den omgivande uppmärksamhetsekonomin. Som medförfattare till Humtanks nya rapport om strategiarbete vid svenska humanistiska fakulteter ska jag i denna text…

  Humtankar

Att se framåt genom att tänka bakåt

Nostalgi har i ett framstegsorienterat västerländskt sammanhang inte sällan betraktats som något sjukligt, som en kusin till melankolin. Som om det kontemplativa tillbakablickandet stod i en inneboende motsättning till varje form av praktiskt handlande. De flesta disciplinerna inom humaniora har på ett eller annat sätt en tillbakablickande karaktär. Är de humanistiska perspektiven då alls relevanta för…

  Humtankar

Naturens herre? Humaniora bortom coronapandemin

Coronapandemin fick nutidsmänniskan att se sig själv i spegeln. Men vad var det hon såg? Kanske gick det upp för henne att medmänsklighet på ett märkligt sätt hade blivit en fråga om att isolera sig. Men ensamheten fick henne också att fundera djupare över vad det innebär att vara människa, och om människans relation till…

  Humtankar

Evidensparadigmet

Evidens har blivit ett allt trendigare ord inom många sektorer. Det talas om evidensbaserat ledarskap, evidensbaserad personaladministration (HR), evidensbaserat lärande, ja, rent av om evidensbaserad politik. Men som med alla trender finns ett behov av reflektion, då det annars finns en risk att barnet kastas ut med badvattnet. I det följande anlägger idéhistorikern Kristian Petrov…

  Humtankar

Humanistisk självmordsprevention?

Antalet självmord har totalt sett minskat i Sverige under de senaste decennierna. Men oroväckande nog är trenden omvänd bland exempelvis unga människor, där den utgör den vanligaste dödsorsaken. Humtanks Kristian Petrov diskuterar på vilket sätt humaniora kan bidra till att försöka vända denna utveckling. Självmord är ett av människans mest utforskade beteenden. Men trots den…