Meny

Inspelat material

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Humtank anordnar eller är medarrangörer för seminarier och föreläsningar med humanistisk forskning och utbildning i fokus. För att så många som möjlig skall kunna ta del av detta kommer vi att, när det finns möjlighet, spela in dessa och presentera materialet här. 


Bokmässan 2021

Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan?

Peter Degerman, Lina Samuelsson och Ola Sigurdson diskuterar en ny rapport från tankesmedjan Humtank i vilken de humanistiska ämnenas villkor i den svenska skolan undersöks. Samtidigt som humaniora utgör en stor del av skolans innehåll så är de humanistiska ämnena under omförhandling och riskerar att förlora status. Hur ser framtiden ut för humaniora i skolan, i högre utbildning och i samhället i stort?

Stärk humaniora i skolan!

Lina Samuelsson och Lovisa Brännstedt samtalar om en ny rapport från tankesmedjan Humtank. Bristande skrivförmågor och minskad läslust, allt sämre språkkunskaper och nedskärningar i historieundervisningens ämnesstoff är exempel på den oro som uttrycks i de senaste årens skoldebatter. De hör alla samman med frågan om humanioras status i den svenska skolan. I en ny rapport från tankesmedjan Humtank tas ett helhetsgrepp på de humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år. 

Almedalen 2021

→ Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan? 

Panelsamtal från Almedalen 2021 om en ny rapport från tankesmedjan Humtank om humaniora i skolan.

Bokmässan 2018

Kunskapens nya arenor
Roine Viklund, Anna Sofia Rossholm och Isak Hammar diskuterar en ny rapport från tankesmedjan Humtank. Under senare tid har en rad nya former för humanistisk utbildning utvecklats, såsom digital humaniora, tvärvetenskapliga program och distanskurser. Vilka fördelar har de och hur kan de utvecklas i framtiden?

En ljusnande framtid för humaniora
Isak Hammar och Anna Sofia Rossholm diskuterar en ny rapport från tankesmedjan Humtank om arbetslivsanknytning i dagens humaniorautbildning och hur den kan bli bättre.


Humtankpriset 2018 – Prisutdelning

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagare är Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet för deras arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.


Humanisternas marknad – Om utbildning och marknad för framtidens humanister.

Inledning

Panelsamtal 

Bör humaniorautbildningar vid svenska lärosäten förändras och i så fall hur? I vilken mån bör humaniora anpassa sig till arbetsmarknaden och på vilket sätt? I två rapporter har Humtank tagit pulsen på svensk humaniora, dess samhällsrelevans och framtid. Panelen som samtalar om arbetslivsanknytning och nya former av humanistisk utbildning består av  Ida Östenberg, Anders Ekström, Fanny Forsberg Lundell och David Thurfjell.


→Bildning, känsla och tanke – om kalla fakta och passionerad vetenskap
Thomas Karlsohn (docent i idéhistoria, Uppsala universitet)

På senare tid har vetenskapen seglat upp som ett motmedel mot populismens fake news och alternativa fakta. Men är det en kostym som forskningen kan fylla? Eller har vi missförstått den akademiska kunskapsbildningens roll? Thomas Karlsohn inleder seminariet med några reflexioner över dessa frågor. Särskilt berör han den humanistiska kunskapens möjligheter.


→Den högre utbildningen som uppmärksamhetens hemvist. Om vad det innebär att läsa på en högskola
Sharon Rider (professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

En hel del debatt och även forskning har ägnats åt studenters försämrade läs- och skrivfärdigheter idag jämfört med tidigare generationer. Krav på snabb respons bl a i sociala medier och nutidens tendens att reducera komplexa förhållanden och samband till enkla bilder och tabeller, snarare än att svara efter reflektion och saklig övervägning. En av de stora utmaningarna för studenterna i digitaliseringens tidsålder är avsaknaden av träning i att upprätthålla uppmärksamheten.


→ Almedalen 2019 – Humtanks Youtube-kanal

→ Panelsamtal i samarbete med Uppsala Universitet

Om du ej hade möjlighet att följa våra samtal på plats, eller vill se dem igen så har vi samlat dem dels i vår Youtube-kanal i länken ovan men även panelsamtalet om samverkan vi genomförde tillsammans med Uppsala universitet. 


→ Bokmässan 2019 – Panelsamtal – Prisutdelning – Samtal

Inspelning från vårt panelsamtal och övriga arrangemang i samband med Bokmässan 2019 i Göteborg. Förutom panelsamtalet om artificiell intelligens och prisutdelningen till 2019 års Humtankpristagare, Jonna Bornemark, så finns samtal om humanioras roll i samverkan- och hållbarhetsdebatten .


→ 5-årsjubileum – keynotes – panelsamtal

Inspelning från Humtanks 5-årsjubileum på Medelhavsmuseet i Stockholm under november 2019. Inledning och tillbakablick, keynotes av Helge Jordheim & Sharon Rider samt en paneldebatt om humanioras framtid.


→ Panelsamtal – Almedalen 2021

Inspelning av panelsamtalet om humanioras uppgift i högstadiet och gymnasiet, vilka ämnen och vilka kunskaper som får utrymme i den svenska skolan. Den plats dessa intar ger en tydlig signal om vad som värderas i samhället i stort. Vilken uppgift har humaniora i dagens skola och ska ha i framtidens, liksom hur kan vi nå dit?


Ytterligare material finns att se på vår Youtube-kanal

 

 

Humtank i sociala medier