Meny

Om Humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och från och med hösten 2019 fjorton svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Humtank sjösattes 2014. Vi verkar på bred front och deltar i samhällsdebatten med syftet att få till stånd en humanioravänlig forskningspolitik och en rättvis fördelning av utbildningsresurser samt att förändra allmänhetens uppfattning om och attityder till humaniora.

Tankesmedjan arrangerar seminarier och panelsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan i Visby. Humtank tar ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporterdebattartiklar i media och reflektioner och utspel på Humtankar. Humtanks Facebook– och Twitterkonton bevakar omvärlden från humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

En styrgrupp bestående av tre dekaner – Johannes Persson (Lunds universitet), Christer Nordlund (Umeå universitet) och Elisabeth Wåghäll Nivre (Stockholms universitet) – har det yttersta ansvaret för verksamheten, men verksamhetsledarna ansvarar för det dagliga arbetet.

 

Vill du veta mer om Humtank? 

Via menyn till vänster kan du läsa verksamhetsberättelser och rapporter över tidigare år samt läsa mer om lärosätenas representanter

Du kan även läsa mer om Humtank i essän ”Humaniora i tanken: Humtank igår, idag och imorgon” av Marie Cronqvist och Isak Hammar (ingår i: I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora från Makadam förlag, 2020). 

 

Vill du kontakta oss?

Skicka e-post till info[a]humtank.se eller hör av dig direkt till våra verksamhetsledare:
Lovisa Brännstedt lovisa.brannstedt[a]klass.lu.se och Linus Salö linus.salo[a]biling.su.se.