Meny

Rapporter

En av Humtanks grundbultar som tankesmedja är det långsiktiga arbetet med idéutveckling. Vi publicerar därför rapporter om humanistisk utbildning och forskning kontinuerligt.

Du finner samtliga rapporter nedanför. Klicka på bilden eller titeln för att ladda ner dem.

Rapport #8. 2023.
Forskningsförmedling – en humanistisk paradgren.
Jens W. Borgland, Lovisa Brännstedt, Anna Friberg, Christina Johansson, Kristian Petrov & Kim Silow Kallenberg.
Rapport #7. 2022.
Humaniorastrategier i Sverige.
Linus Salö, Leif Runefelt, Kristian Petrov,
Jens W. Borgland & Christina Johansson.
Rapport #6. 2021.
Humaniora i skolan. De humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år. 
Peter Degerman, Katherina Dodou, Katrin Holmqvist-Sten & Lina Samuelsson.
Rapport #5. 2019.
Humaniora i samhället. Om behovet av ett breddat samverkansbegrepp.
Leif Runefelt & Petra Ragnerstam
Rapport #4. 2018.
Kunskapens nya arenor. Humanistiska utbildningar i ett föränderligt samhälle.
Jesper Olsson, Anna Sofia Rossholm & Jesper Enbom.
Rapport #3. 2018.
Den ljusnande framtid. Om arbetslivsanknytning i humanistisk utbildning.
Isak Hammar, Magnus P. Ängsal & Marie Öhman.
Rapport #2. 2017.
På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden.
Fanny Forsberg Lundell & Roine Viklund.
Rapport #1. 2016.
Humanioras pris och värde: resurser och utbildningskvalitet.
Helen Fuchs, Jesper Enbom & Jonas Ingvarsson.