Meny

Rapporter

En av Humtanks grundbultar som tankesmedja är det långsiktiga arbetet med idéutveckling. Vi publicerar därför rapporter om humanistisk utbildning och forskning kontinuerligt. Du finner dem här nedanför i nedladdningsbart skick.

Rapport #1, 2016: Humanioras pris och värde: resurser och utbildningskvalitet (Helen Fuchs, Jesper Enbom & Jonas Ingvarsson)

Rapport #2, 2017: På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden (Fanny Forsberg Lundell & Roine Viklund)

Rapport #3, 2018: Den ljusnande framtid. Om arbetslivsanknytning i humanistisk utbildning (Isak Hammar, Magnus P. Ängsal & Marie Öhman)

Rapport #4, 2018: Kunskapens nya arenor. Humanistiska utbildningar i ett föränderligt samhälle (Jesper Olsson, Anna Sofia Rossholm & Jesper Enbom)

Rapport #5, 2019: Humaniora i samhället. Om behovet av ett breddat samverkansbegrepp (Leif Runefelt & Petra Ragnerstam)

Rapport #6, 2021: Humaniora i skolan. De humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år (Peter Degerman, Katherina Dodou, Katrin Holmqvist-Sten & Lina Samuelsson)

Rapport #7, 2022: Humaniorastrategier i Sverige (Linus Salö, Leif Runefelt, Kristian Petrov,
Jens W. Borgland och Christina Johansson)

Humtank i sociala medier