Meny Alla inlägg

Supervalåret 2024 – Vilka insikter ger humanistiska analyser om politiska val och valresultat?

  • 2024-06-26 - 2024-06-26, 17:00 - 18:00
  • B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Nästan halva jordens befolkning deltar i politiska val under 2024. I många av dessa val är humanistiska frågor centrala – om identitet, kultur, religion och språk. Hur kan man förstå ”supervalåret 2024”? Ämnen som nationalism, immigration, yttrandefrihet, brottslighet och utbildningsfrågor används av politiker för att driva
opinion och mobilisera väljare. Hur kan vi förstå sådana konfliktpunkter, och andra, med utgångspunkt i aktuell humanistisk forskning? På vilket sätt förändrar och fördjupar humanistiska perspektiv vår förståelse av politiska val?

Arrangeras tillsammans med Demokrati och högre utbildning/Uppsala Universitet.