Meny

Övriga publikationer

Klicka på bilden eller rubriken för att ladda ner texterna.

Fantastiska ämnen och varför man studerar dem

Informationsbroschyr avsedd för högstadie- och gymnasieelever för att ge insikt i vad humaniora innefattar. 

Ambitionen är att broschyren  ska finnas tillgänglig på skolor runtom i hela landet, framför allt hos studie- och yrkesvägledare, och att den ska väcka nyfikenhet för humaniora hos de elever som är intresserade av sådana ämnen. Många elever har intressen som överlappar med humanistiska ämnesområden utan att veta om att det de intresserar sig för är humaniora!

För mer information om broschyren, läs inlägget på Humtankar!