• 05 jun 2015
  • Av

Nytt forskningsprojekt om barnlöshet ur ett historiskt perspektiv

My Klockar Linder är ny postdoktor i idé- och lärdomshistoria. Under två år kommer hon att forska om barnlöshet – som problem och som möjlighet.