Meny

Inspelat material

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Humtank anordnar eller är medarrangörer för seminarier och föreläsningar med humanistisk forskning och utbildning i fokus. För att så många som möjlig skall kunna ta del av detta kommer vi att, när det finns möjlighet, spela in dessa och presentera materialet här. 


Bokmässan 2018

Kunskapens nya arenor
Roine Viklund, Anna Sofia Rossholm och Isak Hammar diskuterar en ny rapport från tankesmedjan Humtank. Under senare tid har en rad nya former för humanistisk utbildning utvecklats, såsom digital humaniora, tvärvetenskapliga program och distanskurser. Vilka fördelar har de och hur kan de utvecklas i framtiden?

En ljusnande framtid för humaniora
Isak Hammar och Anna Sofia Rossholm diskuterar en ny rapport från tankesmedjan Humtank om arbetslivsanknytning i dagens humaniorautbildning och hur den kan bli bättre.


Humtankpriset 2018 – Prisutdelning

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagare är Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet för deras arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.


Humanisternas marknad – Om utbildning och marknad för framtidens humanister.

Inledning

Panelsamtal 

Bör humaniorautbildningar vid svenska lärosäten förändras och i så fall hur? I vilken mån bör humaniora anpassa sig till arbetsmarknaden och på vilket sätt? I två rapporter har Humtank tagit pulsen på svensk humaniora, dess samhällsrelevans och framtid. Panelen som samtalar om arbetslivsanknytning och nya former av humanistisk utbildning består av  Ida Östenberg, Anders Ekström, Fanny Forsberg Lundell och David Thurfjell.


→Bildning, känsla och tanke – om kalla fakta och passionerad vetenskap
Thomas Karlsohn (docent i idéhistoria, Uppsala universitet)

På senare tid har vetenskapen seglat upp som ett motmedel mot populismens fake news och alternativa fakta. Men är det en kostym som forskningen kan fylla? Eller har vi missförstått den akademiska kunskapsbildningens roll? Thomas Karlsohn inleder seminariet med några reflexioner över dessa frågor. Särskilt berör han den humanistiska kunskapens möjligheter.


Tre idéer om det globala –– Ett seminarium om den högre utbildningens internationalisering
Sharon Rider (professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

Rider anser att det finns olika former av det ”globala tänkandet”: en handlar om globalisering som framförallt en socio-ekonomisk utveckling. I en annan form handlar det om en politisk tanke om vilka egenskaper medborgare staten och samhället vill främja och fostra. Det finns även en tredje, äldre idé om ”det globala” som förknippades med universitetet i dess begynnelse, nämligen den om det universalistiska tänkandet. Rider pratar om hur dessa tre former förhåller sig till varandra, samt påpeka en gemensam nämnare, nämligen, platsens betydelse som utgångspunkt.


Ytterligare material finns att se på vår Youtube-kanal

Humtank i sociala medier