• 08 jun 2015
  • Av

Papperslösa i USA ges röst i samtida latinamerikansk litteratur

Foto: Per Melander

Bilden av den papperslösa migranten har blivit mer nyanserad i latinamerikansk litteratur. Samtidigt lyfter fiktionen fram nya perspektiv på frågor om identitet, tillhörighet och hur det är att leva i utanförskap som är högst aktuella i dagens invandringsdebatt. Det visar en avhandling i spanska med litterär inriktning från Göteborgs universitet.