Meny

Om Humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Humtank verkar på bred front och deltar i samhällsdebatten med syftet att få till stånd en humanioravänlig forskningspolitik och rättvis fördelning av utbildningsresurser samt att förändra allmänhetens uppfattning om och attityder till humaniora.

Tankesmedjan arrangerar seminarier och panelsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan. Humtank tar ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporter, debattartiklar i media och reflektioner och utspel på bloggen. Humtanks Facebook– och Twitterkonton bevakar omvärlden från humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

Under 2016 och 2017 är Humtanks profilfråga kvalitet, resurser och samverkan i humanistisk utbildning. För att belysa dessa frågor har vi givit ut två rapporter:

Vill du läsa mer om Humtank? Här finns:

Vill du kontakta oss? Skicka e-post till info@humtank.se eller hör av dig direkt till våra talespersoner: Fanny Forsberg Lundell [fanny.forsberg.lundell@su.se] och Jonas Harvard [jonas.harvard@miun.se] 

HUMTANKS MEDLEMMAR 2017

Institutionen för franska italienska och klassiska språk. E-post: fanny.forsberg.lundell@su.se

Fanny Forsberg Lundell (verksamhetsledare för Humtank) är docent i franska vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot andraspråksinlärning och framförallt vuxnas möjligheter och begränsningar vid inlärningen av ett andraspråk. Forskningen tangerar ofta psykologi och sociologi. Andra intressen är talspråk, pragmatik och samtalsanalys, även i spanska. Hon koordinerar forskningen i Romansk språkvetenskap – Romling – vid Stockholms universitet. Forsberg Lundell undervisar framförallt i andraspråksinlärningsteori och sociolingvistik inom franskämnet.


 

jonas_harvard_portra%cc%88tt

Jonas Harvard (verksamhetsledare för Humtank) är historiker, disputerade 2006 på en avhandling om begreppet allmänna opinionen och forskar om politisk kommunikation och mediehistoria med inriktning mot Sverige, Norden och Storbritannien. Han är docent vid Mittuniversitetet och Adjunct professor in the history of political discourse and communication vid Jyväskylä universitet. 2010–2012 var han koordinator för forskningsprogrammet Nordiska rum vid Centre for East European and Baltic Studies, Södertörns högskola.


 

_10a3923

Jesper Enbom är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning är inriktad på strategisk kommunikation i skola, socialtjänst och polis. Andra intressen är politisk kommunikation i digitala medier och sportjournalistik. Han undervisar huvudsakligen i strategisk kommunikation, inklusive Public relations och organisationskommunikation.


 

isak

Isak Hammar, fil. dr och forskare i historia vid Lunds universitet, har i sin forskning framförallt studerat antiken och antikens betydelse och roll under senare historiska epoker inklusive vår egen tid. Vid sidan om forskning och undervisning arbetar han även som koordinator för skriftserierna vid Lunds humanistiska och teologiska fakultet.


 

jonas

Jonas Ingvarsson är docent i litteraturvetenskap och biträdande professor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. Hans forskningsintressen inriktar sig mot mediehistoria och posthumanism. I ett pågående VR-finansierat projekt utvecklar Ingvarsson konceptet »digital epistemologi», där digitaliseringen studeras ur en kunskapsteoretisk synvinkel, alltså inte i första hand som en uppsättning tekniker, databaser och verktyg, utan som en tankeform. I övrigt anser han att en av de viktigaste uppgifterna för dagens humaniora är att uppmuntra intellektuell instabilitet. 


lina-nyroos

Lina Nyroos är fil.dr. och forskare i nordiska språk vid Uppsala universitet. Med ett samtalsanalytiskt perspektiv studerar hon i huvudsak institutionella samtal, och hon intresserar sig primärt för hur normer konstrueras, samt vilka möjligheter och begränsningar de utgör i kommunikation mellan människor. Hon undervisar i sociolingvistik och tillämpad språkvetenskap, och är även studierektor för grundutbildning och avancerad nivå i svenska/nordiska språk.


jesper-o

Jesper Olsson är docent och biträdande professor i språk och kultur med inriktning mot litteratur- och mediehistoria vid Linköpings universitet. Han leder där forskargruppen ”Litteratur, mediehistoria och informationskulturer”, forskar om litteraturens och konstens förhållande till moderna medier, mediearkeologi och digital teknologi och estetik och är programchef för forskningsprogrammet ”The Seed Box. A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory”. Han undervisar i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.


 

annasofiarossholm1

Anna Sofia Rossholm är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Rossholm är del av Linnéuniversitets intermediala forskningscentrum IMS. Hon forskar och undervisar för närvarande bland annat om transmedialitet och det antropocena, filmmanus och kreativt skrivande, hur man kan använda film i skolundervisning och bilden av HIV i rörliga bilder. Framtidens humaniora möter big data med tolkning, förenar konst med vetenskap och rör sig mellan utställningsrum, laboratorier och klassrum.   


david-thurfjell

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Thurfjell är etnografiskt inriktad religionshistoriker och har i sin forskning fokuserat samtida väckelserörelser inom shiitisk islam och pentekostal kristendom. Han har även skrivit om svensk sekularisering. Han undervisar i religionsvetenskap på Södertörns högskola.  


 

roinehumtank

Roine Viklund är lektor och ämnesansvarig för teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning är inriktad på sociotekniska system och naturresursanvändning i ett historiskt perspektiv, framförallt kopplat till gruvnäringen och järnväg. Andra intressen är platsens sociala/kulturella betydelse  och hur den påverkar ställningstaganden gällande hållbar utveckling. Viklund undervisar huvudsakligen i allmän historia men även metodkurser på grund- och avancerad nivå. 


 

magnus_humtank

Magnus P. Ängsal är lektor i tyska vid Göteborgs universitet. Hans forskning är språkvetenskapligt orienterad med tyngdpunkter på språk och politik, språk och kön samt text- och diskursanalys. Han undervisar i ämnet tyska på olika nivåer och i program och kurser med inriktning mot översättning, språk, kultur och kommunikation.

Humtank i sociala medier