Meny

Tidigare medlemmar

Nedan listas tidigare medlemmar i Humtank. I parentes står de lärosäten som medlemmarna representerade under sin tid i Humtank.

 

Jens Wilhelm Borgland (Uppsala universitet)

Daniel Brodén (Göteborgs universitet)

Marie Cronqvist (Lunds universitet)

Peter Degerman (Mittuniversitetet)

Katherina Dodou (Högskolan Dalarna)

Jesper Enbom (Umeå universitet)

Fanny Forsberg Lundell (Stockholms universitet)

Helen Fuchs (Högskolan i Halmstad)

Marie Gelang (Örebro universitet)

Michael Godhe (Linköpings universitet)

Jonas Harvard (Mittuniversitetet)

Isak Hammar (Lunds universitet)

Jonas Ingvarsson (Karlstads universitet/Högskolan i Skövde)

Thomas Karlsohn (Uppsala universitet)

Jenny Larsson (Stockholms universitet)

Lina Nyroos (Uppsala universitet)

Jesper Olsson (Linköpings universitet)

Anders Persson (Högskolan Dalarna)

Anna-Sofia Rossholm (Linnéuniversitetet)

Petra Ragnerstam (Malmö universitet)

Leif Runefelt (Södertörns högskola)

Josefin Rönnbäck (Luleå tekniska universitet)

Lina Samuelsson (Mälardalens universitet)

Andrej Slávik (Göteborgs universitet)

Katrin Holmqvist Sten (Umeå universitet)

Anna Sténs (Umeå universitet)

David Thurfjell (Södertörns högskola)

Roine Viklund (Luleå tekniska universitet)

Sofia Wijkmark (Karlstads universitet)

Bärbel Westphal (Linnéuniversitetet)

Kristin Zeiler (Linköpings universitet)

Magnus P. Ängsal (Göteborgs universitet)

Marie Öhman (Mälardalens högskola)

Ida Östenberg (Göteborgs universitet)