• 21 nov 2016
  • Av

Funktionsvariationer, välbefinnande och tolkningen av sociala indikatorer

Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Jason Raibley, California State University Long Beach, under rubriken: ”Disability, Well-being, and the Interpretation of Social Indicators”.