• 21 nov 2016
  • Av

SR: ”Svensk populärhistorias portalfigurer”

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Författarna Peter Englund och Herman Lindqvist har båda haft stora framgångar med sina böcker om svensk historia, men representerar två olika trender inom den populärhistoriska genren. Det framkommer i en ny avhandling av historikern Fredrik Holmqvist, Umeå universitet, något som uppmärksammats i två inslag i Sveriges radio.