• 21 nov 2016
  • Av

Nya synsätt i bildundervisningen

Skolans bildundervisning påverkas i hög grad av de senaste årens samhällsförändringar och dess medieutveckling som sprider och skapar nya bilder. Samtidskonst är en del av den samtida visuella kultur som i sin tur kan innebära nya inslag och förhållningssätt i bildundervisningen. Det menar Anna Widén i en ny avhandling i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.