• 15 sep 2016
  • Av

Musikforskare söker medverkande

Sätt dina förutfattade meningar om vad musik är och hur musik ska låta åt sidan för en stund och hänge dig åt Lines – Medverkandekonst med interaktiva musikinstrument!