• 14 sep 2016
  • Av

Nytt forskningsprojekt vill möjliggöra arkivering av Göteborgs danskulturer

Att arkivera dans innebär många utmaningar och har hittills varit ett relativt bortprioriterat område inom forskningen. Nu vill ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet öppna upp för att kunna arkivera delar av den mångfald som finns i Göteborgs danskulturer.