• 07 sep 2016
  • Av

Vänskap, kärlek och rädsla – Ny bok kring föreställningar om gemenskaper under medeltiden

När Östersjöområdets samhällen från 1100-talet och tre århundraden framåt inlemmades i den katolskt kristna kultursfären, förändrades de i grunden. Det menar historikerna Lars Hermanson och Wojtek Jezierski, redaktörer för en ny antologi om medeltida föreställda gemenskaper och identiteter.