• 07 sep 2016
  • Av

Finns historien i dåtiden eller samtiden?

Hur kommer kulturella uppfattningar om det kalla kriget till uttryck i svenska läroböcker i historia och hur de undervisar historielärare om det? I en ny avhandling vid Umeå universitet diskuterar Robert Thorp vikten av en medvetenhet om hur historia är producerat och hur historien återskapas utifrån dessa förutsättningar i skolans värld och i samhället i stort. Resultaten pekar på att en enhetlig och etablerad bild av det kalla kriget presenteras i svenska historieläroböcker om hur det bröt ut och vilka som hade skulden för att det hände.