• 26 jan 2016
  • Av

Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden 2016

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle, vad gör vi åt vår allt mer överviktiga befolkning, kommer maten att räcka i framtiden och hur bygger vi fred i världen? Under Kunskapsnoden 2016, som Umeå universitet arrangerar på Grand Hôtel i Stockholm, föreläser och debatterar Lotta Vikström, Helena Edlund, Stefan Jansson, Åke Sellström, Anna Jarstad och Lars-Fredrik Andersson.