• 27 jan 2016
  • Av

Avlägsna kontakter influerade södra Halland under järnåldern

En månghundraårig begravningsritual, importerade metallföremål, avvikande kärlformer och hustyper vittnar om att södra Halland ingick i ett vittförgrenat marint kontaktnät under förromersk järnålder. Det visar en ny avhandling i arkeologi från Göteborgs universitet.