• 12 aug 2015
  • Av

Tvärseminariet: Om tvärvetenskap, Gäster Åsa Arping, Henrik Widmark och Ken Benson

Seminarium om tvärvetenskap, samarbete över ämnesgränser och storinstitutioner.