• 13 aug 2015
  • Av

Forskar om språklig kommunikation mellan maskiner och människor

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

I somras antogs Simon Dobnik som docent i datalingvistik vid Humanistiska fakulteten. Hans forskning handlar om att få robotar och datorer att kommunicera språkligt med människor.