• 13 aug 2015
  • Av

Forskar om språklig kommunikation mellan maskiner och människor

I somras antogs Simon Dobnik som docent i datalingvistik vid Humanistiska fakulteten. Hans forskning handlar om att få robotar och datorer att kommunicera språkligt med människor.