• 12 aug 2015
  • Av

Språkteknologiska analyser som komplement till demensdiagnostik

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Dimitrios Kokkinakis, forskare i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet har fått drygt 10 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för forskningsprojektet Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt. Projektet går ut på att undersöka om man kan upptäcka tidigt stadium av demenssjukdomar genom att analysera skrift- och talspråk samt mäta ögonrörelser.