• 12 aug 2015
  • Av

Språkteknologiska analyser som komplement till demensdiagnostik

Dimitrios Kokkinakis, forskare i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet har fått drygt 10 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för forskningsprojektet Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt. Projektet går ut på att undersöka om man kan upptäcka tidigt stadium av demenssjukdomar genom att analysera skrift- och talspråk samt mäta ögonrörelser.