Meny Alla inlägg

Demokrati såklart – läromedel och undervisningens problematiska självklarheter

  • 2024-06-26 - 2024-06-26, 14:15 - 15:00
  • Knägränd 3, Visby

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang?

Arrangeras tillsammans med Läromedelsförfattarna.