Meny
  Blogg

Pisa och humanioras mätbarhet

Lina Nyroos Idag (2015-03-25) skriver statsvetarna Sten Widmalm och Sverker Gustavsson på DN Debatt under rubriken ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”. De menar att man i jakten på bättre resultat i Pisaundersökningen stirrar sig blind på kortsiktiga framgångar, och glömmer vad kunskaper i andra ämnen än matematik och naturvetenskap ger på längre sikt. Eftersom…

  Blogg

En hemmablind regering?

Anna Sofia Rossholm Svenska institutets undervisning runt om i världen är inte bara viktig för de internationella studenter som vill lära sig svenska språket. Lärosätena är mötesplatser för såväl studenter som forskare, där värdefulla utbyten görs och internationella kontakter knyts. Att dessa utbildningar nu hotas genom regeringens förslag om nedskärning är olyckligt för svensk humaniora,…

  Blogg

I ljusets hastighet mot framtiden

Jonas Ingvarsson & Jesper Olsson I den budgetproposition som regeringen presenterar idag gömmer det sig – på sidan 308 i del 16 om ”Utbildning och universitetsforskning” – ett beslut om att dra in det finansiella stödet till de så kallade Medelhavsinstituten. Det vill säga, forsknings- och kulturinstituten i Aten, Istanbul och Rom (samt villan i San…

  Blogg

Statliga museer – för närvarande

Helen Fuchs Det är glädjande att finansministern och kulturministern kan göra gemensam sak genom att tillsammans hävda kultur och museibesök som viktiga krafter i ett inkluderande, demokratiskt samhälle. Det låter bra med ett tillskott på 80 miljoner till statliga museer. Men det framstår som helt otidsenligt att öka tillgängligheten genom att återinföra fritt inträde.

  Blogg

Tankesmedjor på svenska och norska

Fanny Forsberg Lundell, en av våra två talespersoner, figurerar i ett inslag på OBS Magasin om ”Tankesmedjor som politiska plogar”: Mer information om programmet hittar du hos Sveriges Radio. På tal om tankesmedjor har ryktet om den nya tankesmedjan för humaniora nu nått vårt nordvästra grannland: norska Morgenbladet skriver om Humtank under rubriken ”Tenketanktanken sprer seg”.

  Blogg

Vem baserar yrkesval på engångspremie?

Fanny Forsberg Lundell, den ena av tankesmedjans två talespersoner, uttalar sig å Humtanks vägnar om regeringens förslag på examenspremier för studenter som väljer att utbilda sig till lärare i matematik, naturvetenskap och teknik: Att politiker tar ansvar för utbildning inom bristområden i samhället är bra, problemet är att det görs på ett ensidigt och godtyckligt…

Humtank i sociala medier