Meny Alla inlägg

Varför behövs forskningsförmedling och hur kan den hållas levande?

  • 2024-04-24
  • Linköpings universitet, Campus Valla.

I rapporten Forskningskommunikation – en humanistisk paradgren understryker tankesmedjan Humtank (2023) att humanister utgör en drivande kraft i det offentliga samtalet. Emellertid upplever många att aktiviteten är förbunden med vissa problem. Ett sådant är att forskningskommunikation konkurrerar med andra tjänsteuppgifter som har högre prioritet genom de tjänsteplaneringar som styr forskarnas vardag. Ett annat är det låga meritvärde som forskningskommunikation ger vid meriteringar och tjänstetillsättningar samt vid anslagsansökningar. Det finns också en annan problematisk aspekt, som särskilt aktualiserats under de senaste åren, och som inte exklusivt rör humaniora, nämligen risken för den som deltar i det offentliga samtalet att utsättas för hat och hot.

Mot bakgrund av Humtanks rapport Forskningskommunikation – en humanistisk paradgren (2023) bjuder LiU Humanities tillsammans med Humtank in till en diskussion om förutsättningar och utmaningar för forskningskommunikation. Hur ser forskare vid LiU på sitt ansvar att kommunicera sin forskning och vilka möjligheter och utmaningar upplever de att de har för att göra detta? Vilket stöd erbjuder lärosätet och vad skulle kunna förbättras?