Meny Alla inlägg

Forskningskrisen – har vi missat humanioras värde för samhället?

  • 2024-01-29 - 2024-01-29, 12:15 - 13:00
  • Digitalt via Zoom

Humtanks verksamhetsledare Lovisa Brännstedt medverkar på webinarium med fackförbundet DIK.

Evenemanget anordnas utifrån DIK:s nya rapport om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Rapporten visar att humaniora och samhällsvetenskap får betydligt mindre resurser för både forskning och utbildning än andra ämnen. Samtidigt är det där som mer än hälften av studenterna utbildas. Bristen på finansiering får stora konsekvenser för forskarna och deras arbetsmiljö, och för studenterna som får mindre lärarledd tid och mindre forskningsanknytning i utbildningarna.

I förlängningen påverkas hela samhället genom att vi får sämre möjlighet att förstå och hantera vår tids stora utmaningar – som desinformation, krig och konflikter och de växande hoten mot demokratin. Vad krävs för att vända utvecklingen? Vilka forskningsområden kommer regeringen prioritera i sin kommande forskningsproposition

För mer information samt anmälan, följ länken: https://dik.se/for-dig/event-utbildningar/forskningskrisen