• 05 okt 2016
  • Av

Tvärseminariet: Problemets roll i humanistisk forskning

Denna gång har tvärseminariet temat ”Problemets roll i humanistisk forskning”.