• 29 nov 2016
  • Av

Definitionen av hatbrott behöver klargöras

Regeringens nya handlingsplan mot hatbrott uppmanar rättsinstanserna till en samordnad syn på begreppet hatbrott.
¿ Det är ett erkännande av att definitionsfrågan måste lösas, säger David Brax, hatbrottsforskare vid Göteborgs universitet.