• 03 nov 2016
  • Av

Närmare 35 miljoner från VR till forskning vid Humanisten

Sju forskningsprojekt vid Humanistiska fakulteten har beviljats medel från Vetenskapsrådet (VR). Göteborgs universitet är det lärosäte i Sverige som beviljas mest medel i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap.