• 05 sep 2016
  • Av

TEATERVETENSKAP: Avhandlingsseminarium Daria Kubiak/Dirk Gindt Reading Foucault/Gästföreläsning

Kl. 13-14 Reading Foucault med Dirk Gindt, följt av att Daria Kubiak lägger fram sin avhandlingsplan. Gästföreläsning Dr. Lovisa Näslund, Stockholms universitet.