• 05 sep 2016
  • Av

TEATERVETENSKAP: Avhandlingsseminarium Petra Dotlačilova/Dirk Gindt Reading Foucault/Gästföreläsning

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Kl. 13-14 Reading Foucault med Dirk Gindt, följt av att Petra Dotlačilova lägger fram en text. Gästföreläsning av professor John Potvin, Concordia University.