• 01 nov 2016
  • Av

Fördjupad samverkan mellan Riksarkivet och Göteborgs universitet

Samarbetet mellan Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, och institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet utökas under november och december 2016.