• 28 sep 2016
  • Av

Humanioras tillstånd skiljer sig åt i de nordiska länderna

Hur mår nordisk humaniora? Det var temat för ett panelsamtal som anordnades av tankesmedjan Humtank i anslutning till Bokmässan. Skillnader, men också likheter, mellan de olika ländernas syn på humaniora lyftes fram och diskuterades.