• 11 okt 2016
  • Av

SVT: ”Studenter hittade kista vid utgrävning”

Fornlämningar som arkeologistudenter vid Umeå universitet under tre års tid har grävt ut i Röbäck fick besök av SVT Västerbotten.