• 11 okt 2016
  • Av

Öppet seminarium: International experiences of truth commissions

Sametinget, Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe – Centrum för samisk forskning, bjuder in till öppet seminarium med titeln ”International experiences of truth commissions: prerequisites for a truth commission on the relations between the Swedish state and the Sami people”.