• 06 sep 2016
  • Av

Juridik på svenska viktig i Finland

För svensktalande i Finland spelar det svenska språket fortfarande en viktig roll i juridiska sammanhang. Det visar ett svensk-finskt forskningsprojekt som resulterat i boken Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt.