• 05 sep 2016
  • Av

Internationella gästforskare lyfter arkivens betydelse

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

I höst gästas Humanistiska fakulteten av två internationella gästforskare från University College London: Anna Sexton och Alda Terracciano. De forskar bland annat om arkiveringens utmaningar i en allt mer digitaliserad värld.