• 29 aug 2016
  • Av

Ny bok lyfter fram havets centrala roll i svensk historia

Historikern Tomas Nilson vid Göteborgs universitet är en av redaktörerna till den nyutkomna boken Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar.