• 26 aug 2016
  • Av

Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

Varför finns det så få queera karaktärer i science fiction? Och varför handlar genren så lite om sexualitet? Hur kommer science fiction att se ut i framtiden? Det är frågor som Josefine Wälivaara utreder i en ny avhandling vid Umeå universitet.