• 26 aug 2016
  • Av

Lika villkor vid Umeå universitet – vad innebär det?

Humanistiska fakultetens kommitté för lika villkor bjuder in till informationsträff för programstudenter vid humfak den 9 september.