• 19 aug 2016
  • Av

Lärarhögskolan agerar för en skola på vetenskaplig grund

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, har tagit ett nytt grepp kring utbildning på avancerad nivå i Pedagogisk yrkesverksamhet. Genom en ny magisterutbildning i institutionens regi erbjuds erfarna lärare möjlighet att utveckla sin profession på vetenskaplig grund.