• 26 jan 2016
  • Av

Tvärseminariet: Seminarium Medium

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

”Transmedial Narratology: The Intersubjective Construction of Storyworlds and the Problem of Representational Correspondence”​.