• 30 okt 2020
  • Av

Normal Now! A Symposium on Art and Dis/ability in a Digital World

Välkommen till ett öppet symposium online eftermiddagen den 29 oktober arrangerat av Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.