• 23 okt 2020
  • Av

INSTÄLLT! The Beautiful Yet Corrupt Body of Mary Magdalene in Medieval Conversion Legend

Vid det ämnesöverskridande Äldretextseminariet träffas forskare från olika ämnen med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter.