• 11 feb 2016
  • Av

SR: ”Fyra gånger fler kvinnor än män läser samiska”

Universitets- och högskolerådets rapport om kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk, höstterminerna 2014 och 2015 visar en övervägande majoritet av antagna som är kvinnor. Mikael Vinka, professor i samiska, Umeå universitet, berättar i en intervju i Sveriges radio att detta har varit en verklighet under väldigt lång tid.