• 11 feb 2016
  • Av

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Idag presenterade regeringen ett snabbspår för nyanlända lärare. Snabbspåret innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Umeå universitet är ett av sex svenska lärosäten som får i uppdrag att genomföra utbildningen.