• 02 feb 2016
  • Av

Konferens: ”From Marx to Hegel and Back to the Future”

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Arrangeras av Stockholms universitet och Södertörns högskola i samarbete med Goethe-institutet, den 25-27 februari.