• 25 jan 2016
  • Av

Vårens vetenskapsluncher med klimat och miljö i fokus

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Kan ett nytt perspektiv på moral rädda klimatet? Vad händer i Arktis när klimatet blir varmare? Stockholm under vatten – när inser vi allvaret? Det är några av de frågor som kommer att besvaras under vetenskapsluncherna på Kafé Station under våren, med start den 28 januari.