• 20 aug 2015
  • Av

KONSTVETENSKAP: Utvärdering HT 2015, planering VT 2016

Högre seminariet på konstvetenskap utvärderar höstterminen 2015 och planerar inför vårterminen 2016.